Zuhal Topalla Sofrada Başvuru – Başvuru sonuçları

Zuhal Topalla Sofrada Başvuru – Başvuru Sorgulama

https://www.fox.com.tr/Zuhal-Topal-la-Sofrada/ekstra/29/Basvuru-Formu

Bu sayfamızda sizler için hazırladığımız Zuhal Topal’la Sofrada Programı Başvuru İletişim Hattı (Fox Tv) konusu hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Sizlerde konunun alt kısmında bulunan yorumlara kendi görüşlerinizi yazın lütfen.

Zuhal Topal’la Sofrada” isimli yeni bir programla seyircisiyle buluşacak. Zuhal Topal’la Sofrada nasıl bir program olacak neler yayınlanacak gelin ve kaynanalar sofra mı kuracak eğlenceli yeni bir program sizlerle olmayı bekliyor. FOX TV’de yayınlanacak programın formatı Yemekteyiz tarzında olacak ve Zuhal Topal’la Sofrada ismiyle yayınlanacak.

 

Zuhal Topal’la Sofrada Programı Başvuru İletişim Hattı

(Fox Tv) numaraları: 0543 7430743

 

Zuhal Topal’la Sofrada

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturacak, kıyasıya rekabet yaşanacak.

Hafta İçi Her Gün 16.30 – Yeni Bölüm

 

Zuhal Topal’la So

frada Programı Başvuru İletişim Hattı (Fox Tv)

 

Zuhal Topal’la Sofrada isimli Programa katılmak ve Başvuru formunu doldurmak için

Zuhal Topal’la Sofrada İletişim Hattı (Fox Tv) telefon numaraları ise şöyle:

 

0543 7430743 0 212 414 90 00    Mail: [email protected]

 

Aşağıda yer verilen maddeler Fox Tv ‘nin kendi internet sitesinde yayınlamış olduğu maddelerdir

Kaynak ; tıklayınız

Zuhal Topal’la Sofrada Katılım Şartları

 1. “Zuhal Topal’la Sofrada” yarışmasına (“Yarışma”) yapılacak olan başvurular, başvuru formunun doldurulması ve www.fox.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden fotoğraf yükleme yolu ile gerçekleştirilecektir. Huzur Radyo TV A.Ş (Fox) her aşamada işbu kullanım şartlarında değişiklik yapma hakkını; dilediği zaman, münhasır takdirinde olmak üzere, yarışmaya başvuruları durdurma/sonlandırma, reddetme ve/veya Yarışma’yı iptal etme hakkını saklı tutar.
 2. Yarışma’ya katılım yaşı en az 18’dir. 18 yaş altı başvuranların başvurusu ancak velilerinin yazılı ve ıslak imzalı onayı ile değerlendirilmeye alınır.
 3. Başvuru sahibi, Yarışma başvuru formunda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve formda belirttiği bilgilerin eksik ve yanlış olması nedeniyle doğabilecek zararlardan sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.
 4. Şiddet, müstehcenlik, cinsel içerik, pornografi, hakaret, iftira içeren ve nefret suçu dâhil olmak üzere 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca suç ve hukuka aykırılık teşkil eden içeriğe sahip fotoğraf başvuru kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bunlara ilişkin mevzuat gereği doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk fotoğraf paylaşana aittir. Yüklenen herhangi bir fotoğraf içeriğinden doğan herhangi bir şikâyet veya talebin vuku bulması halinde FOX, ihbar edenlerin ve ihbar edilen kişilerin kimliğini ve bunlar hakkında sahip olmuş veya olabileceği diğer her türlü bilgi ve/veya veriyi ifşa etme hakkını saklı tutar.
 5. Fotoğraflar maksimum 8 MP, 3264 x 2448 piksel özelliklerinde ve boyutunda yüklenmelidir. Belirtilen bu özellikler haricinde yüklenen çözünürlüğü düşük fotoğraflar dikkate alınmayacaktır.
 6. Yarışma’ya sadece gerçek kişiler başvuru yapabilecek olup, yalnızca gerçek kişiler fotoğraf yükleyebilirler. Hiçbir tüzel kişi, kurum, kuruluş ya da topluluk adına yükleme ya da Yarışma’ya başvuru yapılamaz.
 7. Başvuru sahibi, başvuru formundaki bilgileri, fotoğrafları kendi rızası ile FOX ile paylaşmıştır. Başvuru sahibi fotoğraf www.fox.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden yüklemesi ile bunların FOX tarafından işlenebileceğini ve FOX’un bu fotoğraf üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından Yarışma ile ilgili olmak koşuluyla sınırsız tasarruf hakkının olduğunu kayıtsız şartsız kabul eder.
 8. FOX ve grup şirketleri, paylaşılmış olan fotoğrafları diledikleri zaman diledikleri programda montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanabilecektir. Başvuru sahibi, FOX ve grup şirketlerinin paylaşılmış olan fotoğrafları mülkiyetinin FOX’a geçmesi nedeniyle ve/veya söz konusu fotoğraf kullanımı nedeniyle FOX ve grup şirketlerinden hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul etmiştir.
 9. Başvuru sahibi, yüklemiş olduğu fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında manevi ve mali haklarını ve uygulanabilir mevzuattaki diğer haklarını ihlal etmediğini ve 3. kişilere ilişkin kişisel verileri paylaşması halinde ilgili kişiden mevzuata uygun şekilde izin aldığını kabul ve taahhüt etmektedir. Başvuru formunda kullanılan fotoğrafların 3. kişilerin herhangi bir hakkını ihlal etmesi ve FOX ve/veya grup şirketlerinin söz konusu ihlal dolayısıyla herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, başvuru sahibi FOX’un ilk yazılı talebini takiben derhal nakden ve defaten FOX’a ilgili ödemeyi yapacaktır.
 10. FOX ve/veya grup şirketleri başvuru sahibinin başvuru formunda ilettiği kişisel verileri ile fotoğrafı yer alan kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yerel ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve/veya Yarışma ile ilgili olarak toplayabilir, işleyebilir ve depolanması amacıyla yurtdışına aktarabilir.
 11. Başvuru sahibi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin yurtiçinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, işlenmesi gereken sebebin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bunların kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 12. Başvuru sahibi Katılım Koşulları’nı kabul ederek, kişisel verilerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirildiğini açıkça kabul etmekte ve kişisel verilerinin FOX ve/veya grup şirketleri tarafından işlenmesine açık rıza göstermektedir.
 13. Başvuru sahibi, Yarışma ile ilgili olarak FOX’un kendisi ile elektronik posta, telefon, SMS gibi araçlarla iletişime geçmesine onay vermektedir.
 14. www.fox.com.tr alan adlı internet sitesi ve içeriğinin tüm hakları münhasıran FOX ve FOX grup şirketlerine aittir. Başvuru Sahibinin, www.fox.com.tr web sitesini kullanımı web sitesinde yer alan kullanım koşulları, gizlilik politikası ve çerez politikasına tabidir.
 15. Yarışma’ya katılacak kişilerin seçimi Fox ve grup şirketlerinin münhasır takdirindedir.
 16. Yarışma’ya başvuru yapanlar “Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretledikleri anda, işbu Katılım Koşulları’nda yazan kuralları ve şartları, serbest iradeleri ve istekleri ile kayıtsız şartsız açıkça kabul etmiş olurlar.

 


Bir cevap yazın